Zásady zpracování osobních údajů a soubory cookie

Správce údajů

Provozovatel e-shopu Zaidu.cz, a tedy správcem vašich osobních údajů je společnost

ZAHRADNÍ NÁBYTEK, s.r.o.
IČO: 283 91 543
se sídlem Čáslavská 248, Kutná Hora – 284 01
zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 138261 u Městského soudu v Praze

Pokud v následujícím textu používáme formulace jako „my“ nebo „naše společnost“, myslíme tím právě společnost ZAHRADNÍ NÁBYTEK, s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů

Které osobní údaje shromažďujeme

Když náš e-shop navštívíte, pracujeme s následujícími informacemi:

 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies – využíváme různé druhy souborů cookie, které zajišťují správné fungování webu a přispívají k dobrému uživatelskému zážitku, umožňují nám anonymně sledovat chování uživatelů na webu nebo opětovně oslovit návštěvníky webu cílenou reklamou na internetu. Více informací najdete v kapitole Cookies.

Když se na e-shopu přihlásíte k odběru newsletteru, pracujeme s následujícími informacemi:

 • E-mail
 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies

Když v našem e-shopu nakoupíte, pracujeme s následujícími informacemi:

 • Jméno a příjmení
 • Doručovací/fakturační adresa
 • E-mail
 • Telefon
 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies

Když v našem e-shopu nakoupíte a registrujete se do klientské sekce, pracujeme s následujícími informacemi:

 • Jméno a příjmení
 • Doručovací/fakturační adresa
 • E-mail
 • Telefon
 • Historický přehled vašich objednávek
 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies
Pro které účely tyto údaje shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů.

 • Účely, které souvisejí s poskytovanými službami, jako je prodej zahradního nábytku, textilu, techniky a dalších produktů ze sortimentu našeho e-shopu, poradenství při výběru vhodného zboží, péče o zákazníky apod. Osobní údaje tak využíváme například za účelem komunikace se zákazníky nebo za účelem dodání zboží na uvedenou adresu smluvními dopravci.
 • Účely pro vnitřní potřebu naší společnosti, osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, ke sledování kvality poskytovaných služeb a k jejich následnému vylepšování, k analýzám naší činnosti apod.
 • Pro marketingové účely, jako je například informování klientů o akcích a novinkách na e-shopu prostřednictvím newsletteru, k rozumnému oslovení návštěvníků e-shopu reklamou, která odpovídá jejich zájmům, k žádosti o hodnocení e-shopu na zbožových srovnávačích Heureka.cz a Zboží.cz apod.
Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k tomu mít vždy alespoň jeden z tzv. právních titulů. V našem případě pracujeme s těmito čtyřmi tituly.

 • Plnění smlouvy
  Když si na e-shopu www.zaidu.cz objednáte nějaký produkt, projevili jste zájem o naši službu. Abychom tuto službu mohli adekvátně plnit, potřebujeme k tomu některé vaše osobní údaje.
 • Plnění právní povinnosti
  Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky. Například jsme povinni uchovávat daňové a účetní doklady.
 • Oprávněný zájem
  Jako právní subjekt chceme poskytovat a nadále zkvalitňovat naše služby. Stejně tak se chceme v případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Jednotlivé činnosti, které vedou k naplnění výše zmíněných snah, lze chápat jako náš oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání webové analytiky pro potřeby rozvíjení naší webové prezentace nebo uchovávání důležité komunikace mezi námi a zákazníky pro případ reklamací apod.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  V případech, kdy nemůžeme využít jiný oprávněný titul, vás vždy žádáme o souhlas. O ten vás žádáme například tehdy, když se hlásíte k odběru našeho newsletteru. Souhlas se zpracováním můžete odmítnout a také kdykoliv odvolat.
Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění právní povinnosti po dobu stanovenou legislativou a po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a vámi. U údajů, které zpracováváme na základě jiných právních titulů, je doba zpracování následující.

 • Osobní údaje uchovávané za účelem vedení účetnictví a správy daní zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.
 • Osobní údaje v klientských kontech – údaje spravujeme po dobu 10 let od vašeho posledního přihlášení do systému.
 • Odběratelé newsletteru – váš e-mail zpracováváme po dobu 3 let nebo do dovolání vašeho souhlasu, po uplynutí této doby vás žádáme o znovu-potvrzení souhlasu.
 • Cookies – v závislosti na typu cookies je zpracováváme v rozsahu 1 den až 2 roky.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich vymazání.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

 • Elektronické a fyzické zabezpečení
  Vzhledem k tomu, že je značná část osobních údajů shromažďována a zpracovávána prostřednictvím elektronické komunikace a v elektronické formě, soustřeďujeme velkou část bezpečnostních opatření do oblasti IT. K zajištění síťové bezpečnosti využíváme šifrování dat na všech našich stálých nebo dočasných úložištích, stejně jako šifrování dat při přenosu po soukromých sítích i internetu. Naše webová prezentace Zaidu.cz využívá SLL šifrování, které indikuje v adresním řádku prohlížeče znak protokolu https:// a symbol zámku.
  Ukázka adresního řádku s https protokolem
  Pečlivě dbáme na aktuálnost všech využívaných systémů, softwarů a programů. Velkou důležitost věnujeme používání antivirových programů. Stejně intenzivně se věnujeme i bezpečnosti fyzických uložišť dat v naší kanceláři.
 • Procesuální zabezpečení
  Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.
 • Personální zabezpečení
  Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.
Kdo všechno vaše osobní údaje zpracovává a při jakých příležitostech?

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. Vaše údaje v těchto případech předáváme pouze našim zpracovatelům. V některých případech, zejména pro potřeby marketingu, můžeme vaše údaje předávat také subjektům, kteří se nachází v roli správce.

Vaše osobní údaje předáváme jiným subjektům zejména v těchto případech:

 • Doručení zboží – abychom vám mohli zboží doručit, musíme přepravní společnosti předat určité údaje, zejména vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, telefon, na kterém vás může dopravce kontaktovat, případně částku, kterou máte uhradit.
 • Platební karty – naše společnost nemá přístup k údajům o platebních kartách, kterými v e-shopu www.zaidu.cz platíte. Těmito údaji disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. U nás platíte pomocí systému 3D Secure provozovaným platební bránou Secure online payment ČSOB.
 • Marketingová a analytická činnost – jsem e-shop, a tak není divu, že vy-zákazníci jste pro nás to nejdůležitější. Proto v rozumné míře propagujeme naše produkty, ptáme se vás, jak jste u nás byli spokojeni anebo pečlivě analyzujeme web, zdali vám na něm něco nepřekáží, nebo naopak nechybí. A k tomu všemu využíváme legální služby, systémy a nástroje, které ke svému fungování potřebují některé osobní údaje.
  • Zbožové vyhledávače a srovnávače – vaši spokojenost s nákupem a produkty zjišťujeme pomocí e-mailových dotazníků zbožových srovnávačů Heureka.cz a Zboží.cz.

   Heureka.cz – e-mailový dotazník spokojenosti
   Náš e-shop je zapojen do programu Ověřeno zákazníky portálu Heureka.cz. Pokaždé, když u nás nakoupíte, vám Heureka pošle dotazník. Provozovateli portálu k tomu proto předáváme informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. Více informací naleznete na portálu Heureka.cz, v sekci „Ochrana soukromí“ v oddílu 2.6. (https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi)

   Zboží.cz – e-mailový dotazník spokojenosti
   Obdobně předáváme za účelem hodnocení nákupu váš e-mail a informace o zakoupeném zboží společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb na portálu Zboží.cz. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

  • Smartlook – abychom vám maximálně usnadnili nákup a neházeli vám při průchodu webem klacky pod nohy, potřebujeme znát kritická místa na webu. K jejich poznání nám slouží tento analytický nástroj, který nám umožňuje v nahrávkách sledovat, jak uživatelé zacházejí s naším webem. Při nahrávání interakcí uživatele s webem nejsou nahrávány formuláře s osobními daty, IP adresa, ani není uživatel konkrétně identifkován. Odmítnout používání tohoto analytického nástroje pro váš prohlížeč můžete na adrese https://www.smartlook.com/cs/opt-out
  • Ostatní analytické a marketingové nástroje viz kapitola Cookies

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány primárně na území České republiky s výjimkou dat používaných pro marketingové a analytické účely při spolupráci se společnostmi Google Inc. a společností Facebook Ireland Ltd.

Zpracovatelé vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje pro nás zpracovává několik subjektů, tzv. zpracovatelů, které uvádíme níže v přehledu. Všichni zpracovatelé splňují přísné podmínky v oblasti zabezpečení dat a vaše osobní údaje pro nás zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smluvních podmínek. 

Oblast zpracování dat

Zpracovatel

Vývoj, správa a marketing webové prezentace Zaidu.cz

Perspectivo s.r.o., IČO: 03162761, Nádražní 59/112, 150 00 Praha 5

Webhostingové a serverové služby

PROGRAMATORI s.r.o.IČO: 02407116, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

Provozovatel analytického nástroje Google Analytics, Universal Analytics, provozovatel PPC systému Google AdWords

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America

Provozovatel sociální sítě Facebook a jejího PPC sytému Facebook Ads

Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Provozovatel analytického sytému Smartlook

Smartsupp.com s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno

Provozovatel zbožového vyhledávače a srovnávače Zboží.cz, firemního katalogu Firmy.cz a PPC systému Sklik

Seznam.cz a.s.IČO: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5

Provozovatel zbožového vyhledávače a srovnávače Heureka.cz

Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín

Provozovatel 3D Secure platební brány 

Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů:

Adresa

E-mail

Telefon

ZAHRADNÍ NÁBYTEK, s.r.o.
Čáslavská 248
284 01 Kutná Hora

info(zavinac)zaidu.cz

+420 327 523 104

Požadované informace, resp. vyjádření, vám poskytneme bez zbytečného odkladu. Maximální lhůta pro odpověď je měsíc od obdržení žádosti.

Cookies

Co jsou soubory cookie a k čemu slouží

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru.

Díky souborům cookie dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k těmto účelům.

 • K identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí – například zapamatování přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce.
 • Pro analytické a marketingové účely – například pro sledování návštěvnosti webu.
Typy cookies

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení.

 • Cookies z hlediska platnosti
  • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web.
  • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.
 • Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří
  • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
  • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další.
 • Cookies z hlediska účelu
  • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek.
  • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely.
  • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami.
  • Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod.
Cookies na e-shopu Zaidu.cz

Na e-shopu www.zaidu.cz používáme následující cookies třetích stran.

Název

Společnost

Typ

Platnost

Informace o ochraně osobních údajů / Smluvní podmínky

Universal Analytics

Google Inc.

Analytické
Trackovací
Remarketingové

Dlouhodobé
Krátkodobé

https://support.google.com/analytics/

Facebook

Facebook Ireland Ltd.

Remarketingové
Trackovací

Konverzní

Dlouhodobé

https://www.facebook.com/about/privacy

Sklik

Seznam a.s.

Retargetingové
Konverzní

Dlouhodobé

https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

AdWords

Google Inc.

Remarketingové
Konverzní

Dlouhodobé

https://policies.google.com/technologies/ads

Bližší informace k některým službám

Universal Analytics

Pro webovou analytiku webu www.zaidu.cz využíváme Universal Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení našich služeb.

IP adresa

Pro správné fungování webů na internetu je ke každému počítači a zařízení připojenému k internetu přiřazena IP adresa, díky které lze zjistit, ze které země, státu a města se počítač k internetu připojuje. Google Analytics shromažďuje IP adresy za účelem poskytnutí a zajištění bezpečnosti služby a také proto, aby majitelé webových stránek získali představu o geolokaci svých návštěvníků. 

V nastavení Universal Analytics máme implementovánu funkci maskování, resp. anonymizace IP adresy uživatelů webu. Před uložením IP adresy uživatele na servery Google se automaticky odstraní její poslední číslo (oktet), takže dojde k „znepřesnění“ geografických údajů, které lze z IP adresy získat. Služba Google Analytics tak nesdílí se zákazníky služby Google Analytics údaje o skutečné, přesné IP adrese.

Data v Google Analytics ukládá společnost Google na svých serverech a podléhají jejím zásadám ochrany osobních údajů. O nich se můžete podrobně informovat zde https://support.google.com/analytics/.

Sklik

Webové stránky www.zaidu.cz využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Více informací o retargetingu a behaviorální reklamě Skliku najdete zde https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr. Behaviorální reklamu a retargeting systému Sklik můžete pro svůj prohlížeč vypnout na adrese http://www.imedia.cz/.

Google AdWords

Webové stránky www.zaidu.cz využívají technologie remarketingu od služby Google AdWords společnosti Google Inc. Jednotliví dodavatelé společnosti Google sdružení v tzv. obsahové síti Google vám tak mohu na svých webech zobrazovat naši reklamu.

Využívání cookie různých poskytovatelů tzv. behaviorální reklamy včetně Google lze odmítnout na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Jak zamezit ukládání souborů cookies

Tím, že www stránky Zaidu.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete v prohlížení pokračovat bez využívání cookies, máte tyto základní možnosti. Ve svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení. Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Chcete-li při svém pohybu na internetu blokovat pouze službu Google Analytics, můžete si pro svůj prohlížeč stáhnout nástroj od Google zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Datum poslední aktualizace stránky: 25. květen 2018